Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
«Κοινωνικής Οικονομίας και
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων, ενόψει και του Προγράμματος Δημιουργίας Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
Στόχος των μαθημάτων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες, τους θεσμούς, τα εργαλεία και τις διαδικασίες της κοινωνικής οικονομίας, με μεθοδικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν ή συμβουλεύσουν οι ίδιοι στη συνέχεια άλλους ενδιαφερόμενους και δυνητικούς συνεταιριστές.
Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:
1)  Η κοινωνική οικονομία ως συμπληρωματικότητα του κράτους πρόνοιας

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική. Θα παρουσιάσουμε την κοινωνική οικονομία ως καινοτόμα κοινωνική πολιτική η οποία λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις:
·         τη μείωση των τιμών και του κόστους ανταλλαγών και διαμεσολάβησης από τη μία
·         και από την άλλη τη συμπληρωματικότητα του κράτους πρόνοιας.
Η καινοτομία της κοινωνικής πολιτικής σχετικά με ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας και φτώχειας δε βρίσκεται στην άμεση επιδοματική πολιτική του κράτους πρόνοιας, αλλά στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δύναται να αξιοποιήσει το κοινωνικό κεφάλαιο και ανενεργούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.inmeko_profil.jpg
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                                                                                   
Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, Τ.Κ.  10433, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο/ Fax: 210 8813760-1
E-mail: anadrash3@gmail.com    
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη
Θέμα: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο οργανώνει Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών για την Κοινωνική Οικονομία.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλυφθεί άμεσα η ανάγκη στελεχών στους Δήμους για την προώθηση Αναπτυξιακών Συμπράξεων στη λειτουργία κοινωνικών δομών και τη συνεργασία με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Όπως είναι γνωστό στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας η ανάγκη εκπαίδευσης επιμορφωτών έχει προκύψει από την πρόσφατη εμπειρία υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μεν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά έχουν μικρή αποτελεσματικότητα ακριβώς και λόγω της έλλειψης ειδικών επιμορφωτών.
Το ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Από τη μισθωτή εργασία στη συνεργασία και το συνεργατισμόΑπό τη μισθωτή εργασία στη συνεργασία και το συνεργατισμό
Παρά τα ενισχυμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας παγκοσμίως, η ανεργία συνεχώς αυξάνεται και στην Ελλάδα της κρίσης έχει ανέβει σε απελπιστικά ποσοστά της τάξεως του 28%. Ποιος μπορεί να επαίρεται λοιπόν για τη σωστή χρήση των προγραμμάτων αυτών όταν τα αποτελέσματα αντιμετώπισης της ανεργίας είναι τόσο απογοητευτικά;

Όλα αυτά όμως μοιάζουν να έχουν αλλάξει για τη νέα γενιά, από όταν μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού παγκοσμίως άρχισε να χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά της το διαδίκτυο και να δημιουργεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χαρακτηριστικότερο το Facebook.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η δια βίου μάθηση συνδέεται με την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας από την άποψη ότι η πολυπλοκότητα του αντικειμένου απαιτεί διαρκή επιμόρφωση και συνειδητοποίηση των θεσμικών κανόνων μέσα στους οποίους λειτουργεί.
Καταρχάς, θα πρέπει να ορίσουμε ότι η «δια βίου μάθηση» είναι μία μακροχρόνια διαδικασία, που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Υπό αυτή την έννοια, δια βίου μάθηση δεν είναι ούτε τα Ι.Ε.Κ. ούτε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Δεν ταυτίζεται με την σχολική μάθηση, αλλά είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, που συνδυάζεται περισσότερο με τη μάθηση μέσα από την εργασία ή και τον εθελοντισμό. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μια διαστροφή του όρου και της πρακτικής της διεργασίας σχετικά με τη δια βίου μάθηση.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτην χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, διατηρεί ένα τεράστιο έλλειμμα στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτό συνεπάγεται μια πρόσθετη αδυναμία να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και την ανεργία, καθότι, όπως γνωρίζουμε οι κοινωνικές επιχειρήσεις εκτός των άλλων είναι «εργαλείο» ανάταξης της πραγματικής οικονομίας.
Μολονότι,  η ΕΕ διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, οι πόροι αυτοί εξανεμίζονται προς όφελος της γραφειοκρατίας και των διαμεσολαβητών σε ψευδεπίγραφα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας, συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης. Ειδικότερα τα κονδύλια συμβουλευτικής αντί να κατευθυνθούν προς τους ανέργους και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αυτοαπασχόλησης, διατίθενται  είτε για κάλυψη παγίων αναγκών των φορέων κατάρτισης (μισθοδοσία προσωπικού), είτε για μισθοδοσία προσωπικού αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Τα «Επίκαιρα» έχουν στη διάθεσή τους
επιστολή του Χρήστου Καραζούπη, μέ-
λους της Συντονιστικής Γραμματείας του
Πανελληνίου Παρατηρητηρίου των Οργα-
νώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, προς
τον πρωθυπουργό, η οποία λαμβάνει και
τη μορφή ντοκουμέντου για τα όσα συμ-
βαίνουν με την κατασπατάληση ευρωπαϊ-
κών κοινωνικών πόρων. Παραθέτουμε με-
ρικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
«Οι διαθέσιμοι πόροι από τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις διατέθηκαν περισσότερο
ως λάφυρο του πελατειακού κράτους και λι-
γότερο προς τους αντικειμενικούς σκοπούς
διάθεσης των κοινοτικών πόρων, με υπεύ-
θυνους:
􀁶􀁲􀀁 Τις οργανώσεις βιομηχάνων, οι οποίες
με προκάλυμμα τον “μη κερδοσκοπικό χα-
ρακτήρα” απομυζούσαν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια που προορίζονταν για την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας.
􀁶􀁲􀀁 Διαχειριστικές Αρχές υπουργείων και
περιφερειών-μετρ της νομιμοποιημένης
διαφθοράς κατηύθυναν τους κοινοτικούς
πόρους στα λόμπι της διαπλοκής μέσα από
έναν λαβύρινθο γραφειοκρατικών προϋπο-
θέσεων και φωτογραφικών διατάξεων.
􀁶􀁲􀀁 Χρεοκοπημένες αναπτυξιακές εταιρεί-
ες-“ζόμπι” των ΟΤΑ επιβίωναν σε βάρος των
δημοτικών προϋπολογισμών και των δημο-
τών, τιθέμενες επικεφαλής συμπράξεων για
την απομύζηση προγραμμάτων που προο-
ρίζονταν αποκλειστικώς για τους φτωχούς.
􀁶􀁲􀀁 Εθνικοί εργολάβοι-“κοράκια” δεν α
κούνταν μόνο στα δημόσια έργα, αλλά έβα-
ζαν χέρι και στους πόρους του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου που προορίζονταν για
τους ανέργους.
􀁶􀁲􀀁 Το αποκορύφωμα της διαστροφής
και της εκτροπής των πόρων είναι τα δή-
θεν προγράμματα κοινωνικής οικονομίας
(ΤοπΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, Περιφερειακοί Μηχανι-
σμοί) που εντέχνως κατευθύνονταν στους
μεσάζοντες».
Στην ίδια επιστολή ο κ. Καραζούπης,
ανάμεσα σε άλλα, προτείνει:
«Οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στους
ανέργους όχι για την παρακολούθηση θεω-
ρητικών μαθημάτων, αλλά για την παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό που
πρέπει να μετράται είναι η παραγωγή κι όχι
οι υπογραφές των ανέργων σε ένα παρου-
σιολόγιο. Δικαιούχοι των προγραμμάτων
κατάρτισης πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις,
τα κλαδικά σωματεία εργαζομένων (π.χ. Ερ-
γατικά Κέντρα) αλλά και οι ΚΟΙΝΣΕΠ κι άλλοι
φορείς κοινωνικής οικονομίας και εθελοντι-
σμού, για παράδειγμα οι σύλλογοι, οι ΑΜΚΕ,
τα ιδρύματα, όπως προβλέπεται, άλλωστε,
κι από τον Ν. 3879/2010.
»Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιο-
λόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης
πρέπει να γίνονται σε δύο επίπεδα. Το διοι-
κητικό, που θα αναλαμβάνουν οι υπηρε-
σίες της περιφέρειας κι όχι της κεντρικής
διοίκησης, οι οποίες είναι απαραίτητο να
στελεχωθούν καταλλήλως. Σημαντικότερος
όμως οφείλει να είναι ο κοινωνικός έλεγχος.
Αυτό σημαίνει διαφάνεια, που μπορεί να
υλοποιείται με ανάρτηση της όλης διαδικα-
σίας στο Διαδίκτυο σε ζωντανό χρόνο και
με δημόσια παρουσίαση των προγραμμά-
των πριν από την έναρξή τους αλλά και στο
τέλος τους».