Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.     Η ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και η ανάδυση του συνεργατισμού.


2.     ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.


3.     Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΛΗΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, το μέγα πρόβλημα των επενδύσεων.

4.     Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και τα αυτοδιαχειριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία.

5.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΝΕΟΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.