Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταλυτικές θέσεις -απόψεις και συμπεράσματα προέκυψαν από   ημερίδα που έγινε με πρωτοβουλία Οικολόγων –Πρασίνων την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου μεε θέμα: Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Κοινωνική Οικονομία-Ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή το νέο Νομοσχέδιο, με παρουσία και τοποθετήσεις εκπροσώπων από το ΣΥΡΙΖΑ τη Ν.Δ ,ΑΝΕΛ το Ποτάμι και ΚΙΔΗΣΟ.

Στο πνεύμα της συνδιάσκεψης επικράτησαν οι θέσεις για

n  Ανοικτό δημοκρατικό προγραμματισμό που να εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των φορέων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνίας Πολιτών.

n  Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία -Σε αντιδιαστολή με Αντικοινωνική Οικονομία

n  Πυλώνας διεξόδου από την κρίση που αναμένεται να κρατήσει πολλά χρόνια

n  Προοπτική για το επόμενο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο μέχρι το 2050


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ