Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΤΟΥ ΤΖΕΡΕΜΥ ΡΙΦΚΙΝ

Η εκπαίδευση, σαν τους δρόμους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταχυδρομεία και τις υπηρεσίες υγείας, έχει παραμείνει στην πλειονότητά της κάτω από δημόσιο έλεγχο στις βιομηχανικές χώρες και αντιμετωπίζεται σαν δημόσιο αγαθό που παρέχεται από το κράτος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν σε έναν βαθμό εξαίρε­ση στην παροχή εκπαίδευσης.
Τα δημόσια δημοτικά σχολεία και γυμνάσια αποτέλεσαν τον κανόνα αλλά για μεγάλο διάστημα συνυπήρξαν με κάποια ιδι­ωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια, μπήκαν στην αγορά σχολεία κερδοσκο­πικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα κάποια ανεξάρτητα σχολεία. Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα δημόσια και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κολέγια και πανεπιστήμια έχουν

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
της ημερίδας του Δικτύου ΚΑΠΑ της 23/09/2017 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ…

Ποιος ισχυρίζεται ότι, οι αγροτικοί και οι άλλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί (σύμφωνα με τον ν.4430/16) δεν μπορούν να μπουν στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας;
Ποιος ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα καταστρατηγούνται οι επτά (7) συνεταιριστικής αρχές;
Ο ν.4430/16 για την κοινωνική οικονομία, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως αναφέρει (αρ. 3.1.δ.) ότι στο μητρώο εγγράφεται:
«οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/16, αστικοί του ν.1667/86 και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του ν.741 ΑΚ».
Εξαιρούνται μόνο οι συνεταιρισμοί που απασχολούν περισσότερους (άνω του 50%) εργαζόμενους παρά εταίρους.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP “DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP
“DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”
The question
The key question of the conference is "whether all cooperatives should be considered to be institutions of the social economy and belong  to the same associations". The answer can not be unambiguous because all cooperatives have different goals. Some serve the interests of a particular group of producers or professionals exclusively for  their members, while other interests of the wider community.
There are profit-making cooperatives aiming  to maximize the profit of their members and others aiming at lowering the prices of goods for the benefit of consumers and users. In addition, some forms of cooperatives are virtually represented as cooperatives, while in fact they act as private companies.
In the first case, we have cooperatives operating in terms of market (co-operatives of private owners) and in the latter, cooperatives where part of society attempts in a shared space (land, factory, internet etc.) with the main purpose is securing revenues to members , its employees and cheap services to the community.
The second category develops with more social features, especially after the great recession. In Europe and Greece, we have many forms of cooperative entrepreneurship, hence separate legislation. This is why in our country the relevant policies are shared in many ministries (Labor, Environment, Rural Development, Health, Infrastructure, etc.). While efforts have been made, there seems to be real consolidation difficulties both in the institutional framework and in the policies.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ   
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 23/09/2017
«Συνεταιρισμοί και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο»

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Το ερώτημα
Το βασικό ερώτημα της ημερίδας είναι «αν θα πρέπει όλοι  οι συνεταιρισμοί να χαρακτηρίζονται φορείς κοινωνικής οικονομίας και να ανήκουν στις ίδιες ενώσεις».  Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη γιατί όλοι οι συνεταιρισμοί δεν είναι ίδιοι, έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας παραγωγών ή επαγγελματιών  αποκλειστικά μελών τους, ενώ άλλοι τα συμφέροντα ευρύτερης κοινότητας.  
Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκοπικοί που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του κέρδους των μελών τους και άλλοι που αποσκοπούν στην μείωση των τιμών των αγαθών προς όφελος καταναλωτών και χρηστών.  Επιπλέον, κάποιες μορφές συνεταιρισμών παρουσιάζονται εικονικά ως συνεταιρισμοί ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν ως  κερδοσκοπικές εταιρίες.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι δέχθηκαν τις μεγαλύτερες περικοπές δαπανών έως και
60% από το 2010 και εντεύθεν που ξέσπασε η οικονομική κρίση του δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να μην περιορίσουν μόνον τις επενδύσεις σε τοπικές υποδομές άλλα και τις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Το έτος 2012 αναγνωρίσθηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμιο Έτος Συνεταιρισμών, αλλά μία γρήγορη έρευνα στο Google δείχνει ελάχιστα στοιχεία για τους σχετικούς εορ­τασμούς εκείνης της χρονιάς. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από έναν μικρό αριθμό γιγάντιων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες απο­φασίζουν τι αποτελεί είδηση και τι όχι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία ένας στους τέσσερεις είναι μέλος συνεταιρισμού. Στον Καναδά, τέσσερεις στους δέκα κατοίκους είναι μέλη συνεταιρισμών.

Στην Γερμανία, συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας ιδρύο­νται σε ολόκληρη τη χώρα.  Μονο το 2011, ιδρύθηκαν εκατόν εξήντα επτά νέοι συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας78. Ο Οικου­μενικός Ενεργειακός Συνεταιρισμός Horb στη Στουτγάρδη της Γερμανίας είναι ένα τυπικό παράδειγμα της ισχύος που μπο­ρούν να αποκτήσουν οι συνεταιρισμοί στον μετασχηματισμό της παραγωγής και της χρήσης πράσινης ενέργειας σε τοπικές κοινότητες.

Rifkin για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑRifkin  για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει τις ρίζες της στη μη κερδοσκοπική κοινότητα. Η συρρίκνωση του κοινωνικού κρά­τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλ­λού στις δεκαετίες του 1980 και 1990 προκάλεσε μία κρίση και δημιούργησε μία ευκαιρία για τον μη κερδοσκοπικό τομέα. Η συρρίκνωση των κυβερνητικών προγραμμάτων για την πα­ροχή βοήθειας σε όσους είχαν ανάγκη άφησε τις φτωχότερες κοινότητες σε κίνδυνο.
Με την απόσυρση του κράτους, νέες κερδοσκοπικές επι­χειρήσεις άρχισαν επίσης να διακρίνουν επιχειρηματικές ευ­καιρίες στον κοινωνικό τομέα και εισήλθαν από τον χώρο της αγοράς για να καλύψουν το κενό.

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Η δημοσιογραφία των πολιτών ετοιμάζεται ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ • Ο Λάρι Σάνγκερ βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο και μίλησε στο συνέδριο επιχειρηματικότητας «Disrupt, StartUp, ScaleUp», στο Μέγαρο Μουσικής. ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ο Λάρι Σάνγκερ, συνιδρυτής της Wikipedia, που βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο για να μιλήσει στο συνέδριο επιχειρηματικότητας «Disrupt, StartUp, ScaleUp» στο Μέγαρο Μουσικής, δεν είναι χαρούμενος με την εξέλιξη του πιο διάσημου δημιουργήματός του. «Επειδή όλοι επιμελούνται το ίδιο κείμενο, τα αποτελέσματα είναι συνάρτηση των ικανοτήτων του πιο πρόσφατου επιμελητή», δηλώνει στην «Κ». Ο Σάνγκερ εγκατέλειψε τη Wikipedia το 2002 – τον επόμενο χρόνο από την επίσημη παρουσίασή της. Αυτές τις μέρες, μεταξύ πολλών άλλων, έχει βάλει στόχο να λύσει το πρόβλημα της παραγωγής περιεχομένου υψηλής ποιότητας από πολλαπλές πηγές (crowd-sourcing) – το πρόβλημα που, στα μάτια του, δεν μπόρεσε να λύσει η πιο γνωστή εγκυκλοπαίδεια του Διαδικτύου. Το εγχείρημα ονομάζεται infobitt.com και εστιάζει στον τομέα της ενημέρωσης. Οπως και στη Wikipedia, o Σάνγκερ θέλει να τιθασεύσει την ενέργεια του διαδικτυακού πλήθους, αλλά για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των ειδήσεων. Το μοντέλο του infobitt «διαφέρει επειδή η μονάδα συνεισφοράς δεν είναι ένα ολόκληρο λήμμα, αλλά μία πρόταση, που είναι πιο ανταλλάξιμη, πιο ευκίνητη, που μπορεί πιο εύκολα να βαθμολογηθεί». Αυτό –όταν τελειοποιηθεί το λογισμικό– «θα μας επιτρέψει μέσω ανταγωνισμού να δημιουργήσουμε την καλύτερη εκδοχή του κάθε γεγονότος. Ετσι, όλα τα γεγονότα που θα βλέπετε στην πρώτη σελίδα, όταν φτάσουμε σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, θα είναι “νικητές” από άποψη ποιότητας». Επιπλέον, «θα μπορούμε να ταυτοποιούμε τμήματα του περιεχομένου που είναι προβληματικά και να τα διαγράφουμε εύκολα και γρήγορα, αλλά και δημοκρατικά, χωρίς να προκαλούμε μεγάλη αναταραχή στην κοινότητα [χρηστών]». Ο Σάνγκερ έχει γράψει για την εκπληκτική καινοτομία που είναι η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για όσα παρέχει το Διαδίκτυο. Τον ανησυχεί ωστόσο το ενδεχόμενο η αμεσότητα της πληροφόρησης να υπονομεύει την απόκτηση γνώσης; «Σήμερα είναι πλέον κοινοτοπία να πεις ότι το Διαδίκτυο αποσπά την προσοχή μας. Ωστόσο δεν έχουμε κάνει κάτι γι’ αυτό, ούτε το θεωρούμε ιδιαίτερο θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα της πληροφορίας. Είναι ότι δεν είναι οργανωμένη, επιμελημένη, κατηγοριοποιημένη. Αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει το infobitt, σε σχέση τουλάχιστον με τις ειδήσεις». Ο Αμερικανός διαδικτυακός επιχειρηματίας και συγγραφέας, που έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τη φύση της γνώσης και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, αποχώρησε από τη Wikipedia κυρίως γιατί θεωρούσε ότι δεν έδειχνε τον απαιτούμενο σεβασμό στους ειδικούς. Πόσο ανατρεπτική για την εξουσία των ειδικών θεωρεί ότι είναι η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της δημοσιογραφίας των πολιτών; Εχει γείρει υπερβολικά η πλάστιγγα εναντίον τους σε σχέση με την προ Διαδικτύου εποχή; «Πολύ σύνθετη ερώτηση. Θα έλεγα ότι όταν τα Μέσα παράγονται από ερασιτέχνες, η εξουσία των ειδικών δεν δέχεται τόσο επίθεση, όσο αγνοείται. Αλλά η Wikipedia απαιτεί τα γεγονότα που παραθέτει να έχουν αξιόπιστες πηγές, άρα δεν είναι αδύνατο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσιογραφία των πολιτών να σχεδιάζονται με τρόπο που να ωφελείται από τις απόψεις των ειδικών». Αυτό είναι και το όραμα του Σάνγκερ για το infobitt: «Αν οργανωθεί σωστά, μία μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα –και μόνον αυτή– μπορεί να πετύχει τα οφέλη του σεβασμού της γνώσης των ειδικών καλύτερα από τα παραδοσιακά ΜΜΕ». Ο 46χρονος Σάνγκερ, διδάκτωρ φιλοσοφίας, έχει ασχοληθεί στα γραπτΗ δημοσιογραφία των πολιτών ετοιμάζεται
  •  
Ο Λάρι Σάνγκερ βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο και μίλησε στο συνέδριο επιχειρηματικότητας «Disrupt, StartUp, ScaleUp», στο Μέγαρο Μουσικής.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ο Λάρι Σάνγκερ, συνιδρυτής της Wikipedia, που βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο για να μιλήσει στο συνέδριο επιχειρηματικότητας «Disrupt, StartUp, ScaleUp» στο Μέγαρο Μουσικής, δεν είναι χαρούμενος με την εξέλιξη του πιο διάσημου δημιουργήματός του. «Επειδή όλοι επιμελούνται το ίδιο κείμενο, τα αποτελέσματα είναι συνάρτηση των ικανοτήτων του πιο πρόσφατου επιμελητή», δηλώνει στην «Κ».

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ» 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
«ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ»
Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝΜΕΚΟ) και  την ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3/3  έχουν διαμορφώσει ένα Κέντρο Εθελοντικής Στήριξης και Συμβουλευτικής Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Πράξη που εξυπηρετεί εκατοντάδες κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα.

Σχολάζουσες Γαίες: Πώς θα ξαναζωντανέψουμε την ύπαιθροΣχολάζουσες Γαίες: Πώς θα ξαναζωντανέψουμε την ύπαιθρο με χιλιάδες θέσεις εργασίας στην πρωτογενή παραγωγή
Γιάννης Τσιρώνης

30 Αυγούστου 2017

Η μετεμφυλιακή ιστορία της Ελλάδας, είναι ιστορία εγκατάλειψης της υπαίθρου και της παραγωγικής μας κληρονομιάς.
Ο πληθυσμός των πόλεων με περισσότερους από 50.000 κατοίκους ξεπερνά πλέον τα 5,5 εκατομμύρια.
Τα δύο τρίτα της χώρα μας εγκαταλείφθηκαν.
Η πληθυσμιακή όμως εγκατάλειψη είναι μόνο η μία πλευρά.