Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ
Είναι κοινό μυστικό ότι, οι περισσότεροι Δήμοι αναγκάζονται να περιορίσουν την μισθωτή εργασία, όπως συμβαίνει άλλωστε και με το κράτος με συνέπεια την συρρίκνωση των κοινωνικών τους υπηρεσιών, ακριβώς την στιγμή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν την κρίση. να αναπτύξουν τις κοινωνικές δομές. ¨
Έτσι, η μόνη εναλλακτική για να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τις κοινωνικές τους δομές είναι να αναπτύξουν την πολιτική των πόλεων όχι μόνο στο πολιτιστικό τομέα αλλά στο σύνολο των εφαρμογών της κοινωνικής οικονομίας.

Κι αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά αποσύρεται από εκεί που δεν υπάρχει κερδοφορία και η παραγωγή και διάθεση αγαθών απαιτεί ένταση εργασίας, θεσμούς αλληλεγγύης και εθελοντισμό. Η διαφορά είναι ότι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον που απαιτεί τη μείωση του κόστους συναλλαγών.
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ;
Για να χαράξει μια εμπνευσμένη πολιτική ο Δήμος με όραμα, πρέπει να αναδείξει όλο το φάσμα των αναγκών, τους διαθέσιμους πόρους, τις υποδομές και τα τεχνολογικά μέσα που θα πρέπει χρησιμοποιήσει. Αλλά και κάτι ακόμη. Το κοινωνικο-πολιτικό υποκείμενο που θα κινητοποιήσει αυτή την οργανωτική θεσμική διαδικασία. 
Το πολιτικό υποκείμενο δεν είναι μόνον το δημοτικό συμβούλιο αλλά ολόκληρο το κοινωνικό κεφάλαιο, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και επαγγελματικές τάξεις που εκλέγουν το δημοτικό συμβούλιο. Μερικές από αυτές τις προυποθέσεις έχουν ξαναειπωθεί αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Χρειάζεται με άλλα λόγια μια κοινωνική συμφωνία, ένα κοινωνικό συμβόλαιο για να αναδιατάξει και ανασυνθέσει τους διαθέσιμους πόρους. Αυτό λέγεται θέσμιση πέρα από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που πλησιάζει την άμεση δημοκρατία.
Το πώς μπορούν να αναπτυχθούν νέοι θεσμοί θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά.
Ας πάμε πρώτα στις ανάγκες και διαθέσιμες υποδομές και ενδεικτικά στους τομείς εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας.
Πράσινη πολιτική στην πόλη
Το αστικό περιβάλλον με τη βιομηχανική ανάπτυξη έχει επιβαρυνθεί από κάθε ρύπανση και από κάθε άποψη. Σπαταλιέται ενέργεια που χάνεται στο δομημένο περιβάλλον και ανθρώπινη ενέργεια σε γραφειοκρατία που δεν χρειάζεται. Αναγκαίες υποδομές υπολειτουργούν, υπάρχει έλλειμμα αστικού πρασίνου, πάρκα που δεν έχουν αξιοποιηθεί, Η διαχείριση απορριμμάτων και η ανακύκλωση. Όλα αυτά συνιστούν την ανάγκη για πράσινη πολιτική στην πόλη μέσα από προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Απαιτούν μια πράσινη πολιτική που εν πολλοίς μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη ή και συνχρηματοδοτούμενη από κοινοτικούς πόρους.
Δεν είναι ανάγκη όλα αυτά να τα χρηματοδοτήσει ο Δήμος, αλλά ο Δήμος να πρωτοστατήσει στο σχεδιασμό. Οι πολίτες ως οργανωμένοι καταναλωτές και ως συνεταιριζόμενοι μπορούν κι αυτοί να επενδύσουν π.χ. σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς, έχοντας άμεσο όφελος ή στις πράσινες στέγες. Ο Δήμος από την πλευρά του μπορεί να συμμετέχει σε συμπράξεις και παραχωρεί ανενεργούς πόρους και πάρκα για συν-αξιοποίηση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Δομές κοινωνικής υγείας
Στο τομέα της υγείας υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να καλυφθεί με περισσότερα κοινωνικά Ιατρεία από αυτά που υπάρχουν ήδη σήμερα, και νοσηλεία στο σπίτι. Εδώ ο Δήμος μπορεί να συμβάλει με υπάρχουσες βασικές υποδομές για να αναπτυχθούν αντίστοιχες κοινωνικές επιχειρήσεις.
Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία
Το μοντέλο της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι από τους βασικούς τομείς της κοινωνικής οικονομίας που μειώνουν το κόστος ζωής και ενισχύει την αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα της πόλης του μέλλοντος. Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά αγροκτήματα, για ανταλλαγές χωρίς μεσάζοντες στο πλαίσιο της κοινωνικά υποστηριζόμενης και συμβολαιακή γεωργία. Ο Δήμος μπορεί να δώσει ώθηση με υποστήριξη και διευκόλυνση σε υποδομές ειδικών αγορών και θεματικών πάρκων.
ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΎ
Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου