Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»Με πρωτοβουλία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών, γεννιέται η
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ένα επιστημονικό περιοδικό και δεξαμενή σκέψης(Think Tank) για το χώρο της κοινωνίας πολιτών.
H ομάδα συγκροτείται από  κύκλο Πανεπιστημιακών, συγγραφέων  και ερευνητών στο χώρο της κοινωνίας Πολιτών και κοινωνικής οικονομίας, με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο πεδίο της έρευνας και μελέτης του συνεργατισμού στην Ελλάδα.

Εστιάζοντας στις θεματικές: Πολιτική-θεσμοί-συνεργατισμός και κοινωνία πολιτών. σκοπός του περιοδικού είναι να αναδείξει και να προβάλλει το αντίρροπο της συνεργατικής κοινωνίας απέναντι στη γραφειοκρατική κοινωνία και το κρατισμό.
Ως «δεξαμενή σκέψης» στοχεύει στη συγκέντρωση, σύνθεση και παραγωγή γνώσης για εφαρμογές στο πεδίο της συμμετοχικής οικονομίας και συμμετοχικής δημοκρατίας. Να δημιουργήσει ένα πεδίο αγωγιμότητας μεταξύ κοινωνικής θεωρίας και πρακτικής, με στόχο την εκλαΐκευση και  κοινωνικοποίηση της γνώσης.
Σήμερα, το τεράστιο κύμα των τεχνολογικών αλλαγών έχει αφήσει πολύ πίσω τα κράτη τις κοινωνίες και τους πολιτικούς θεσμούς ώστε, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες προϋποθέσεις για την δημιουργία θέσεων  εργασίας για όλους και αντίστοιχης παιδείας για όλους. Η μεγάλη αντίθεση που προκαλεί την υστέρηση είναι προφανής λόγω της δυσαρμονίας τεχνολικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα ως μορφή αυοοργάνωσης της κοινωνίας, ως θεσμίζον υποκείμενο και θεσμιζόμενο, είναι  το πεδίο αναστροφής, αναγέννησης της κοινωνίας, διάδοσης της γνώσης και συλλογικής δημιουργίας.
Σε αυτό το πεδίο έρχεται να δράσει η «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» έναντι της μονοδιάστατης αντίληψης της ανταγωνιστικότητας.
Σύντομα, αναμένεται η ανακοίνωση της επιστημονικής ομάδας και ο σχεδιασμός πάνω στον οποίο θα κινηθεί η δραστηριότητα της.

Για το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου