Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ OIKONOMIAΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ OIKONOMIA
(με την πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας ΠΕΣΚΟ)
Άρθρο 1ο
Προοίμιο
Στην…..                   σήμερα την 30/07/2017 οι Δήμοι που το υπογράφουν  το παρόν σύμφωνο θεσμικής συνεργασίας αποφάσισαν  τη δημιουργία «Δικτύου Δήμων για την κοινωνική οικονομία», ώστε αυτό  να αποτελέσει θεσμική πλατφόρμα  διαβουλεύσης και ανταλλαγής οργανωτικής τεχνογνωσίας στο χώρο της  τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  γόνιμης συνεργασίας  με την πολιτεία,  την Ε.Ε.,  τα διεθνή δίκτυα και τους διεθνείς οργανισμούς.
Πρόκειται για ένα δίκτυο θεσμικής συνεργασίας με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών με στόχο την συγκρότηση κοινωνικού Κεφαλαίου και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός της Κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στην Ευρώπη είναι ένας προνομιακός χώρος άσκησης κοινωνικής πολιτικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες όσο και ως αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας με την συνέργεια των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών.
Το δίκτυο έχει τη βούληση να αξιοποιήσει αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα των Δήμων και των πόλεων που για επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη το, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για ένα ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ σε κάθε Δήμο.
Με  αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί   η πρόθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και πολλών Δήμων της χώρας για θεσμική συνεργασία με τους φορείς που διαθέτουν ανενεργούς πόρους και μπορούν υλοποιήσουν δράσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
·      Να διαμορφωθούν  κατάλληλες συνθήκες ώστε, να γίνει η                              ανάδειξη του  αναξιοποίητου πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου,  των χιλιάδων μικρών συλλογικοτήτων  της χώρας και των εθελοντών πολιτών για τη συγκρότηση κοινωνικού Κεφαλαίου και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 .

·      Να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ρεύματος συνεργατισμού από όλους τους πολίτες και όλες τις συλλογικότητες μέσα από διαδικασίες οριζόντιας οργάνωσης και επιμόρφωσης.
Άρθρο 2ο
Πλαίσιο συνεργασίας με Τ.Α:
·   Το Δίκτυο Δήμων για την κοινωνική οικονομία προτείνεται ως γέφυρα συνεργασίας του ενιαίου χώρου της κοινωνικής οικονομίας, με τους ΟΤΑ  για την δημιουργική αλληλεπίδραση με  την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Κάθε Δήμος που συμμετέχει  δηλώνει τη   βούληση να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς κοινωνικής οικονομίας του ν.4430/16 (δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς) για να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Κάθε Δήμος του ν.4430/προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας, τους δημότες και τις συλλογικότητες τους για να συλλέξει ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση των ανενεργών πόρων. Κατόπιν, αφού ο Δήμος επεξεργαστεί τα πραγματικά δεδομένα και τους διαθέσιμους πόρους του, ο Δήμος μπορεί να προκηρύξει δράσεις με κριτήρια αξιολόγησης και αντικειμενικά κριτήρια για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επανεργοποιηθούν και να κινητοποιηθούν ανενεργοί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι.
Κάθε Δήμος ορίζει βάσει του ν.4430 ότι το υποκείμενο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας απαιτούμενες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι οι ίδιες ανασυγκροτημένες κοινωνικές συλλογικότητες: Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακοί συνεταιρισμοί, κοινωνικά αγροκτήματα, Δομές υγείας και αντιμετώπισης της φτώχειας, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές κοινότητες.
Υποστηρικτικές δομές οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να συμβουλεύσουν στη συγκέντρωση κοινωνικού  και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή της κοινότητας.
· Παράλληλα,  είναι αναγκαίος ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης που οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και της αξιοποίησης των ανενεργών υλικών πόρων και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές – πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγοί, κοινωνικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι:
·Να προκηρύξουν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και συλλογικότητες και να συλλέξουν ιδέες και προτάσεις καταγραφής αναγκών και αξιοποίησης των ανενεργών πόρων. Κατόπιν αφού επεξεργαστούν τα πραγματικά δεδομένα και τους διαθέσιμους πόρους να προκηρύξουν δράσεις με κριτήρια αξιολόγησης αντικειμενικά κριτήρια.
H επεξεργασία   κοινών υπομνημάτων προς τα αρμόδια υπουργεία για την ένταξη μέτρων υπέρ της κοινωνικής οικονομίας στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.
Την διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων και δράσεων σε κάθε Δήμο που σχετίζονται με το περιβάλλον κοινωνικής οικονομίας.
Η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη θεσμική συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί εγγράφως και αποτελεί το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας για συνεργασία το οποίο θα προσαρμόζεται κάθε φορά με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν.

Οι συμβαλλόμενοι:
 1.)
2.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου