Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

«ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ» ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

«ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Εναλλακτική πρόταση για την κοινωφελή εργασία
Σκοπός του προγράμματος: Η αγροτική παραγωγή που δεν μαζεύεται σήμερα ή που καταλήγει σε χωματερές είναι αδιανόητο να μην διανέμεται δωρεάν σε όσους έχουν ανάγκη.  Πρέπει να δημιουργηθούν κοινωνικές γέφυρες για να φτάσουν τα αγαθά της ελληνικής γης από το χωράφι στις δομές αλληλεγγύης.  Χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΕΠΑΝΑΔ μέσω της κοινωφελούς εργασίας που θα διαχειριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο να ενισχυθούν με εργαζόμενους και πόρους οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας για να κάνουν την  συγκομιδή και την παράδοση της παραγωγής, στις δομές αλληλεγγύης.

Πηγή χρηματοδότησης: Το ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας.
Διαχειριστής του προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δικαιούχοι του προγράμματος: Οι πιστοποιημένοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
Συμπράττοντες εταίροι: Οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, η εκκλησία από την μια πλευρά οι δομές αλληλεγγύης των ΟΤΑ ή άλλων φορέων από την άλλη πλευρά. Με τις τριμερείς συμπράξεις διασφαλίζεται
Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας αναλαμβάνουν να οργανώσουν την συγκομιδή και να παραδώσουν την παραγωγή στις δομές αλληλεγγύης.
Οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, η εκκλησία αναλαμβάνουν να βρουν και να διαθέσουν τα αγροτεμάχια όπου θα γίνει η συγκομιδή.
Οι δομές αλληλεγγύης αναλαμβάνουν να παραλάβουν και να διαθέσουν την παραγωγή.
Θα υπάρξει μνημόνιο συνεργασίας με τριμερές σχήμα  που αποτελείται από τον δικαιούχο φορέα κοινωνικής οικονομίας και συμπράττοντες εταίρους ΟΤΑ και δομή αλληλεγγύης για να πραγματοποιηθεί η γέφυρα μεταξύ της συγκομιδής της παραγωγής και της κατανάλωσης.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, κατά προτεραιότητα από ευάλωτες ομάδες, μετανάστες, πρόσφυγες κλπ, που θα προσληφθούν από τους φορείς κοινωνικής οικονομίας (εκτός ΑΣΕΠ) με κανόνα de minimis «μέχρι 5 σχέδια κάθε φορέας κοινωνικής οικονομίας, και μέχρι 50 ωφελούμενους».
Οικονομικό αντικείμενο: Η πληρωμή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων θα γίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, χωρίς την εμπλοκή των φορέων κοινωνικής οικονομίας. Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας θα λάβουν το 20% του προϋπολογισμού για να καλύψουν την οργάνωση της συγκομιδής, την γραμματειακή υποστήριξη και την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Στόχος να εργαστούν 3,000 εργαζόμενοι στους φορείς κοινωνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου