Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ενημερώνει.. με αφορμή την ακύρωση απόφασης για παραχώρηση της αγοράς Κυψέλης σε παράρτημα πολυεθνικής ΜΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ενημερώνει..
με αφορμή την ακύρωση απόφασης για παραχώρηση της αγοράς Κυψέλης σε παράρτημα πολυεθνικής ΜΚΟ

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης καλούσε σε ανοιχτή συζήτηση  τις ομάδες πολιτών για τη νέα πλατφόρμα του συνΑθηνά  στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου. Η πρόσκληση ηχούσε καλά και κανείς δεν πρόσεξε τη διαφορά πως  δεν καλούσε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με θεσμικό χαρακτήρα αλλά
«ομάδες πολιτών».
Στη συνέχεια καταλάβαμε πολλά όταν, η όλη συζήτηση δεν ήταν ένας μονόλογος παρουσίασης της Αντιδημάρχου Αμαλίας Ζέπου, για την Κοινωνική καινοτομία της  συνΑθηνά  μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης, που δεν είναι τίποτε περισσότερο όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, από ένα site που προβάλλει κάποιες δραστηριότητες κυρίως  άτυπων ομάδων πολιτών, από τις δεκάδες άλλα site με ανάλογο χαρακτήρα  που υπάρχουν στη χώρα μας. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή την πλατφόρμα την κάνει ο Δήμος με το συνΑθηνά.


Το site αυτό (πλατφόρμα) όπως μας πληροφόρησαν εκεί  πήρε (η θα πάρει;)) το βραβείο καινοτομίας, άλλα που βρίσκεται η καινοτομία κανείς ακριβώς δεν κατάλαβε. Κατά τα άλλα  ένα  από τα επιτεύγματα της Αντιδημαρχίας που παρουσιάστηκε είναι η παραχώρηση της  χρήσης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Impact Hub Labs (M.K.O.)», κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που είχε δημοσιεύσει ο Δήμος Αθηναίων.
 Μια διαδικασία που όπως διαφάνηκε  από τα συμφραζόμενα απαιτούσε διαβούλευση με την τοπική Κοινωνία και σχετική απόφαση της Τοπικής κοινότητας για την εγκυρότητα της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου για πέντε χρόνια.

Το πανελλήνιο Παρατηρητήριο οργανώσεων και ο τοπικός σύλλογος Κυψέλης, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση αμφισβήτησαν ότι για το ζήτημα αυτό έγινε ουσιαστικός θεσμικός διάλογος, όπως προβλέπεται με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινότητα. Επεσήμαναν το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας όπως αυτή υπαγορεύεται  από τον «Καλλικράτη» και  όπως οφείλει να προσαρμόζεται  θεσμικά ο Δήμος της Αθήνας. Ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου μάλιστα, μίλησε για ψευδεπίγραφο διάλογο και για επίχρισμα διαλόγου, αφού δεν δόθηκε χρόνος για τοποθετήσεις παρά μόνο για λίγες ερωτήσεις, με συνέπεια  να γίνεται εμφανής  σφετερισμός του ρόλου της   κοινωνίας πολιτών και καπήλευση της κοινωνικής Καινοτομίας από ένα φορέα εξουσίας που δεν δύναται να υποκαθιστά την κοινωνία πολιτών.

Δεν πέρασε μια μέρα και το Παρατηρητήριο δικαιώθηκε για τις παρατηρήσεις του  από τις εξελίξεις. Την Τετάρτη 23-2-17 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με πράξη της ακυρώνει την υπ΄αρ.2254/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων – ακριβώς για έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας στη βάση. Για τυπικούς λόγους νομιμότητας όπως λέει  η απόφαση που κατά επέκταση όμως είναι και ουσιαστικοί. (Επειδή, κατά τα λοιπά, και δεδομένης της αποδοχής του βασικού ισχυρισμού της προσφεύγουσας, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση των έτερων ισχυρισμών, οι οποίοι υπεισέρχονται στην ουσία άρα και τη σκοπιμότητα της απόφασης).
Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει: το έλλειμμα διαβούλευσης και δημοκρατικής νομιμότητας στη βάση, δεν είναι τυπική παράληψη σύμφωνα με τον Καλλικράτη και τη σχετική εγκύκλιο «Λειτουργία Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων» είναι όρος διασφάλισης των συμφερόντων της κοινότητας και της συλλογικότητας έναντι των διευθυντικών και ιδιωτικών ελίτ που διεκδικούν δωρεάν δημοτικούς πόρους παρακάμπτοντας την τοπική κοινωνία όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Το «Πανελλήνιο Παρατηρητήριο» όπως επισήμανε και στον κ. Καμίνη δεν είναι κατά των παραχωρήσεων ανενεργών δημοτικών πόρων προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές εταιρίες, αντιθέτως υπερασπίζεται την θέση κοινωνικών συμπράξεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών σύμφωνα με το νέο νόμο για την Κοινωνική οικονομία 4430 του 16 που έχει σχετικές πρόνοιες και ξεκάθαρες διαδικασίες. Αυτές τις διαδικασίες οφείλουν να ακολουθούν και οι οργανισμοί Τ.Α.
Προϋπόθεση είναι να έχει αποφασιστικό λόγο η τοπική κοινωνία που αποτελεί και το κοινωνικό κεφάλαιο μαζί με τους συλλογικούς της φορείς για την βιωσιμότητα και τη νομιμότητα αυτών των εγχειρημάτων.
Η συγκεκριμένη Αντιδημαρχία της Αθήνας δεν ακολούθησε αυτή τη λογική και την προβλεπόμενη νομιμότητα των διαδικασιών, αλλά όπως προκύπτει  από τα πράγματα υποδύεται εκείνη τον ρόλο της   κοινωνίας πολιτών και τον ρόλο του φορέα της  κοινωνικής Καινοτομίας με το συνΑθηνά.
Έτσι ο Δήμος από  φορέας εξουσίας που θα μπορούσε να είναι φορέας στήριξης της κοινωνίας Πολιτών και της κοινωνικής καινοτομίας, γίνεται ο ίδιος δικαιούχος και εκφραστής άλλου θεσμικού χώρου με τη λογική «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει».
Σχετικά

 Αθήνα, 22/02/2017
Αρ.Πρωτ.: 7425/2746

 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α
Γ . Γ . Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω ΜΕ Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ακυρώνουμε την απόφαση 2254/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου