Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος …………ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την μεγιστοποίηση της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας στο Δήμο μας, σύμφωνα με τον ν. 4430/16.
Πρώτο βήμα. Ο Δήμος  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας, τους δημότες και τις συλλογικότητες τους για να συλλέξει ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση των ανενεργών πόρων. Κατόπιν, αφού ο Δήμος επεξεργαστεί τα πραγματικά δεδομένα και τους διαθέσιμους πόρους του, ο Δήμος μπορεί να προκηρύξει δράσεις με κριτήρια αξιολόγησης και αντικειμενικά κριτήρια για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επανεργοποιηθούν και να κινητοποιηθούν ανενεργοί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) και το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας θα διαμορφώσει  ένα πλαίσιο εφαρμογής και καλέσει τους δημότες, τις συλλογικότητές τους και τους φορείς κοινωνικής οικονομίας να καταθέσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός των διοικητικών του ορίων.
Ο Δήμος, θα παραλάβει τις προτάσεις, θα τις συσχετίσει με τις δομές που κατέχει σε ανενεργό κινητό και ακίνητο εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να διαθέσει σε φορείς κοινωνικής οικονομίας και  θα τις αξιολογήσει με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των φορέων κοινωνικής οικονομίας και. Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει την βούληση και την δυνατότητα να παραχωρήσει, κατά τον ν.4430/16, τις εξής υποδομές του:
………………………………….
Τομείς εφαρμογής που ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα τον Δήμο είναι οι εξής:
·         Αγροδιατροφή
·         Παραγωκατανάλωση
·         Ανακύκλωση
·         Κοινωνικές δομές υγείας
·         Πράσινο επιχειρείν
·         Βιοτουρισμός
·         Πολιτισμός
·         Κοινωνικά πάρκα
·         Κοινωνικό εστιατόριο (πώληση μεριδίων σε χαμηλές τιμές)
·         Κοινωνικό καφενείο (ομοίως ως άνω)
·         Κοινωνικό λογιστήριο  (δωρεάν υπηρεσίες σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες) 
·         Θεατρικά και μουσικά δρώμενα 
·         Υπηρεσίες υποστήριξης για ίδρυση Κοιν.Σ.Επ 
·         Συνεταιρισμοί μικροπαραγωγών
·         Ομάδες ενοικιαστών καλλιεργητών 
·         Ομάδες κτηνοτρόφων

Το υποκείμενο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας που θα υλοποιήσει τις δράσεις είναι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας του μητρώου του  ν.4430/16 που μπορεί να είναι κοινωνικές συλλογικότητες, κοινωνικές επιχειρήσεις, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακοί συνεταιρισμοί, κοινωνικά αγροκτήματα, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές κοινότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Με την παρούσα πρόσκληση, ο Δήμος έχει την βούληση και την δυνατότητα να προχωρήσει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς κοινωνικής οικονομίας του ν.4430/16 (δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς) για να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο κατά τον ν.4430/16.
O Δήμος σκοπεύει να παραχωρήσει φορολογική έδρα και θερμοκοιτίδα για την Ένωση (ή τις Ενώσεις) Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του αρ. 9 ν. 4430/16, που θα ιδρυθούν εντός των διοικητικών του ορίων.
Ο Δήμος θα υποστηρίξει τους φορείς κοινωνικής οικονομίας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Συγκεκριμένα ο Δήμος θα παρέχει τα εξής:
·         Σημείο συμβουλευτικής, ενημέρωσης και πληροφόρησης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
·         Τεχνική υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
·         Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο για παραγωγικές συνέργιες.
·         Υποστήριξη τοπικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ φορέων κοινωνικής οικονομίας, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
·         Δικτύωση μεταξύ φορέων κοινωνικής οικονομίας και ανάλογων εγχειρημάτων του εξωτερικού.
Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ……………………..
Ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των προτάσεων …………..
Ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης του Δήμου με όσους υπέβαλαν πρόταση με σκοπό την υλοποίησή τους. ……………………
Προϋποθέσεις για την κατάθεση προτάσεων είναι οι εξής:
·         Οι δράσεις να υλοποιηθούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
·         Οι δράσεις να υλοποιηθούν από φορείς κοινωνικής οικονομίας του μητρώου του Υπουργείου Εργασίας.
·         Οι δράσεις να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και προοπτική βιωσιμότητας.
·         Θα υπάρξει προτεραιότητα σε προτάσεις που προέρχονται ή αφορούν ευάλωτες ή/και ειδικές ομάδες του πληθυσμού του Δήμου κατά τον ν.4430/16.
Τελικός στόχος είναι η θεσμική συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας ΟικονομίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου