Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
 «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες» έχει υλοποιηθεί σε μια σειρά από Δήμους σε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και ργαώσεις της κοινωνίας πολιτών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Φορέας υλοποίησης του του προγράμματος είναι  «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις Συνέργειες οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Πρόκειται, για ένα μοντέλο εναρμόνισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και συνεργειών μεταξύ – παραγωγών- εργαζομένων –και καταναλωτών, με σαφή διάκριση από το μοντέλο της αγοράς.
Ένα μοντέλο οριζόντιας οργάνωσης της παραγω-κατανάλωσης σε αντίθεση με καθετοποίηση που εκφράζει το μοντέλο της αγοράς και των κρατικών επιχειρήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει απαγορευτικό κόστος για παροχή προσβάσιμων  κοινωνικών υπηρεσιών για ολόκληρη την κοινωνία.
Αυτή η διαφοροποίηση της οριζόντιας οργάνωσης και της παραγω-κανάλωσης  είναι θεμελιώδης αρχή για την επιτυχία των εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, αφού δίνει την δυνατότητα να επενδύσουν από κοινού, παραγωγοί και καταναλωτές σε ένα κοινό στόχο.


Ομάδα Μεντόρων
§  Γιώργος Τσομπάνογλου, καθηγητής κοινωνιολογίας
§  Ανδρέας Λύτρας, καθηγητής κοινωνιολογίας
§  Νίκος Γιαννής, Δρ. Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
§  Δημήτρης Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος ΑΓΡΟΝΕΑ
§  Βασίλης Τακτικός, συγγραφέας – δημοσιογράφος
§  Έλενα Παπανδρέου, δρ αρχιτέκτων  μηχανικός
§  Ευάγγελος Σπινθάκης, πολιτικός επιστήμων, συντονιστής ΠΕΣΚΟ
§  Νίκος Δημητριάδης, πληροφορικός, σύμβουλος περιφερειακής ανάπτυξης
§  Γιώργος Λιερός, συγγραφέας
§  Δώρα Ντούλια, συγγραφέας
§   
§  Έλλη Βαγγέλη, οικονομολόγος
§  Κατερίνα Γιαννακοπούλου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών  Οργανώσεων
§  Στέλιος Κατωμέρης, πρόεδρος ΠΕΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ
§  Άρης Στρατάκος, γεωπόνος ΠΕΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ
§  Σύρος Κοσκοβόλης, δ/ντής ΕΕΑ
§  Σάκης Τζάκρης, οικονομολόγος
§  Αλέξανδρος Οικονόμουmanager συνεταιριστικού οργανισμού
§  Γιώργος Καραμπάτος, εκτελ. δ/ντής Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»
§  Νίκος Ντάσιος, Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος
§  Κώστας Διάκος, Νομικός
§  Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, Γεωπόνος

Το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος διαμορφώθηκε μέσα από την εμπειρία σε μια σειρά από επικοινωνιακά  και επιμορφωτικά γεγονότα των δύο τελευτών ετών σε όλη την χώρα.
Σταθμός, το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 10-12 Ιουνίου 2016, έθεσε τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου