Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η έκθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που πραγματοποιείται το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου,  προφανώς έχει σημαντικό επικοινωνιακό ενδιαφέρον και συμβολισμό, αφού το εγκαινίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται τέτοια επισημότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι απλώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μια μινιατούρα πολιτικής, σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες  αντιμετώπισης της ανεργίας. 

Ασφαλώς, ο νόμος 4430/16 διαχωρίζει για πρώτη φορά τους φορείς κοινωνικής οικονομίας από τις κρατικές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αναγκαία συνθήκη για να μιλάμε για κοινωνική οικονομία και αυτό βάζει ένα τέρμα στους «διαμεσολαβητές» και το επικροτούμε. Ωστόσο το μέγεθος των πόρων που ανακοινώθηκαν για την κοινωνική οικονομία είναι ασήμαντο.
Έχουμε μπροστά μας μια  «μακέτα» σχεδιασμού και την εξασφάλιση του κόστους μια μακέτας που παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο έργο.  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αντιστοιχεί μόνο στο 1% των αναγκαίων επενδύσεων  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και κεκτημένο. Αν θέλουμε βεβαίως κάποτε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απαιτούνται τουλάχιστον 3 από τα 35 δις, του συνόλου ΕΣΠΑ και πακέτο Γιούνγκερ.
Βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα της υστέρησης, μιας πολιτικής ικανής να γίνει η κοινωνική οικονομία βασικός πυλώνας της οικονομίας, είναι η ανυπαρξία οργανωτικής κουλτούρας και συνεργατισμού του ίδιου του υποκειμένου, δηλαδή συντονισμού των υφιστάμενων κοινωνικών οργανώσεων και φορέων κοινωνικής οικονομίας.
Προφανώς και στον χώρο αυτό επικρατεί η ιδεολογία του ανταγωνισμού και της ιδιωτικής οικονομικής, με συνέπεια την ανυπαρξία ενιαίου κοινωνικού εταίρου που θα μπορούσε να θέσει επιτακτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιώματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να αποτελέσει κοινωνικό εταίρο απέναντι στις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν εύστοχη η παρατήρηση του πρωθυπουργού… «Οργανωθείτε και πιέστε μας, διεκδικήστε για να πάρετε ό,τι σας ανήκει». Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε. Ας οργανωθούμε σε Ενώσεις φορέων κοινωνικής οικονομίας, ας πιέσουμε τους Δήμους, τις Περιφέρειες, την πολιτεία. Ας κατακτήσουμε όσα μας ανήκουν. Κανείς δεν πρόκειται  να τα χαρίσει..
Βασίλης Τακτικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου